Zebranie sprawozdawczo-wyborcze (ZDJĘCIA)

 

 

W dniu 30.01.2016 w naszej remizie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Część oficjalną rozpoczął druh prezes Józef Jabłoński. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Krystian Kudzia. [czytaj więcej]

 

 

Druh prezes Józef Jabłoński podsumował rok 2015 jak i również pięcioletnią kadencje zarządu. Następnie odczytane zostały sprawozdania: z działalności, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2015. Kolejnym etapem były przemówienia zaproszonych gości: pana Burmistrza Miasta i Gminy Strzegom Zbigniewa Suchyty, pani prezes Urszuli Olszewskiej, pana komendanta Ryszarda Wiklińskiego, pana radnego Piotra Szmidta oraz kierownika WZZ "Herbapol" S.A. Oddziału w Stanowicach Czesława Papieża. Następnym ważnym punktem zebrania było wybranie nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Jej nowy skład na kadencję 2016-2020 prezentuje się następująco: 

ZARZĄD OSP STANOWICE:
Prezes: Józef Jabłoński

Z-ca Prezesa: Wojciech Dudek
Naczelnik: Krzysztof Kuczma
Z-ca Naczelnika: Łukasz Baka
Skarbnik: Marek Leśnicki
Sekretarz: Adrian Jabłoński

Gospodarz: Zbigniew Pawełek

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Jakub Powroźnik
Sekretarz komisji: Andrzej Kordy

Członek: Józef Szmigiel 

 

Podczas zebrania trzech druhów zostało wyróżnionych Odznaką "Strażak Wzorowy". Byli to: Adrian Jabłoński, Rafał Kalita i Józef Szmigiel.

 

Write a comment

Comments: 0