Inspekcja gotowości operacyjnej (ZDJĘCIA)

 

Wczoraj (03.08) około godziny 9:30 w naszej OSP, podobnie jak w pozostałych jednostkach z KSRG naszej gminy, została przeprowadzona kontrola gotowości bojowej przez funkcjonariuszy z KP PSP Świdnica. Na alarm stawiło się dziewięciu strażaków-ratowników.

Kontroli podlegały takie działania jak: alarmowanie jednostki, czyli czas od ogłoszenia alarmu do momentu wyjazdu zadysponowanych sił i środków, gotowość ratowników, na którą składa się wyposażenie ratowników w sprzęt i ochrony osobiste, posiadane kwalifikacje ratownicze oraz ubezpieczenie i badania lekarskie.

 

Badana była także gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności do działań ratowniczo-gaśniczych. Sprawdzano dokumentację operacyjną, do której posiadania zobligowana jest każda Ochotnicza Straż Pożarna.

 

Ostatnim elementem było ćwiczenie praktyczne. Nasz zastęp miał za zadanie ugasić pożar budynku na pierwszym piętrze. W tym celu sprawiono drabinę wysuwaną dwuprzęsłową, zbudowano linię gaśniczą zakończoną prądownicą oraz linię zasilającą od hydrantu do samochodu. Następnie strażak w aparacie ODO wszedł na drabinę i zbudował stanowisko gaśnicze umożliwiające podanie prądu wody przez okno do budynku. Na zakończenie ćwiczenia praktycznego, II rota miała za zadanie przygotowanie sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego.

 

Po podsumowaniu wszystkich elementów gotowości operacyjnej (alarmowanie, gotowość ratowników, gotowość pojazdu i sprzętu do działań ratowniczych, gotowość urządzeń i systemów łączności, wymagana dokumentacja, stan techniczny infrasktruktury strażnicy, praktyczne ćwiczenia ratownicze), nasza jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą.

Write a comment

Comments: 0