Zasady noszenia odznaczeń i medali

Złoty Znak Związku umieszczony powinien być na wstędze pod kołnierzem koszuli, tak aby byt widoczny 1 cm poniżej węzła krawata, a nie wpięty do munduru.

 

Odznaka "Strażak Wzorowy" powinna być wpięta bezpośrednio na środku górnej prawej mkieszeni munduru, między klapą a wszyciem dolnym kieszeni.


Odznaka "Za wysługę lat"
 ma być noszona pośrodku prawej strony klapy górnej kieszeni munduru, między guzikiem a krajem klapy patrząc z przodu.


Odznaczenia
 (ordery, krzyże zasługi), odznaki (np. medale za zasługi dla pożarnictwa) itp. powinny być przypięte 5,5 cm ponad górną krawędzią klapy lewej kieszeni munduru, stosując zasadę symetrii, nosząc tylko klasę najwyższą dla danego odznaczenia lub odznaki. 
 
Baretki odznaczeń i odznak powinny być wszyte bezpośrednio przy krawędzi lewej klapy kieszeni górnej munduru, stosując zasadę symetrii i nosząc baretki tylko najwyższej klasy odznaczenia lub odznaki. 

Na klapach i pagonach mundurów oraz koszul należy nosić tylko emblematy związkowe i to prawidłowo wszyte oraz rozmieszczone, nie nosić dodatkowo emblematów PSP i innych.

Do czapek rogatywek nie powinny być przypięte orzełki PSP, Wojska Polskiego, Służby Więziennej itp. Nie należy nosić przy czapkach rogatywkach złotych galonów, pasków białych, srebrnych, metalowych pasków lub złotych okuć. Czapki rogatywki powinny odpowiadać dystynkcjom noszonym na kołnierzach umundurowania lub przy klapie lewej kieszeni munduru lub białej koszuli. Wyeliminowane powinny być z umundurowania strażaków ochotników sznury oraz czapki PSP.